You are here: Home HISTORIE od r.1960

Volejbal není jen hra...

TJ Sokol Bučovice - ODDÍL VOLEJBALU

Banner
Vítejte

Volejbal od roku 1960

Email Tisk PDF
Teprve od 60. let jsou úsilím Rudolfa Matouška, ing. Vladimíra Spirita, Miroslava Šafáře a prof. Růžený Dvořákové oživeny dovednosti ve hře zvané volejbal. Od r. 1960 se hrály již první přátelské zápasy, v r. 1961 byly do okresní soutěže přihlášeny dorostenky, o rok později pak dorostenci. Již v r. 1962 se družstvo žen kvalifikovalo do krajské soutěže, také dorostenky o rok později již hrály krajský přebor. Pouze mužům se nedařilo ve velké konkurenci na okrese Vyškov výrazněji promluvit do předních pořadí okresních soutěží. V r. 1965 ženy poprvé z kraje sestoupily v důsledku generačních problémů, muži pokračovali v nevýrazných výkonech. Kladem bylo vytvoření družstva žáků v r. 1969, z kterého později vykrystalizovalo silné družstvo dorostenců a v r. 1975 prostoupilo až do nevyšší soutěže kraje, krajského přeboru I. třídy, kde skončilo na 2. místě. Dalším mezníkem v ženské kategorii byl rok 1976 a senzační postup žen do krajského přeboru I. třídy, kdy se vyplatila trpělivá práce především Mirka Šafáře s vlastními odchovankyněmi s družstva dorostenek. Po ročním působení ženy sestoupily do krajského přeboru II. třídy, individuálního ocenění se však dostalo hráčce Vlastě Čížkové, která byla volejbalovým svazem Jm. kraje vyhlášena nejlepší hráčkou krajských soutěží. Avšak již v r. 1978 ženy suverénně vyhrávají KP II. tř. a opět postupují do nejvyšší krajské soutěže. Muži vyhráli kvalifikaci o postup a poprvé si zahráli krajský přebor, rovněž ostatní kategorie byly ve svých soutěžích bohatě zastoupeny a tak lze toto období považovat za úspěšné pro bučovický volejbal.
     I po druhém účinkování žen v KP I. třídy následoval brzy sestup o soutěž níž, muži si v sezóně 1980/81 uchovali příslušnost k KP II. třídy, mládežnická družstva startovala v okresních soutěžích. V následujícím ročníku 1981/82 muži sestoupili do okresu, naopak družstvu žen se pod vedení prof. J. Horáka podařilo potřetí postoupit do nejvyšší krajské soutěže. Družstvo nadějných dorostenců přešlo do mužské kategorie, dorostenky trénovaly společně s ženami, bylo vytvořeno družstvo žákyň. Ženy opět po ročním působení sestupují do krajského přeboru II. třídy, kde startují až do dnešních dnů. Mužům se podařil postup až v sezóně 1985/86, po roce však sestupují a tak se dá o trvalém usazení v krajských soutěžích hovořit od sezóny 1988/89.
     V tomto roce se také poprvé uskutečnil společný zájezd s oddílem kopané do města Grimma – Hohenstadt. Tato družba s německými volejbalisty pokračuje i nadále, od r. 1993 je rozšířena o sportovce ze Sonnebergu.
     Po obnovení Sokola v našem městě se oddíl volejbalu jako jeden s prvních přihlásil k sokolské tradici, významně přispěl k oslavám 100 let trvání Sokola v našem městě v r. 1992 a i nadále reprezentuje Bučovice po celé Moravě. O tom svědčí poslední úspěchy našich družstev v soutěžích, kdy se „A“ družstvo mužů díky výborné manažerské a trenérské práci br. Zbyňka Čížka účastní II. národní volejbalové ligy a již dvakrát sehráli kvalifikaci o postup do druhé nejvyšší soutěže. O tento úspěch se nemalou měrou zasloužil i exkapitán národního družstva Ivo Dubš, kterého se podařilo angažovat v našem družstvu. „Béčko“ složené po loňském vítězství v KP II. postoupilo do KP I. třídy. V mládežnických kategoriích jsou úspěšné především ženské složky, družstvo žákyň pod vedením br. Mirka Procházky vybojovaly v loňském roce titul okresního přeborníka. Závěrem tohoto vzpomínání přejeme našim družstvům ve volejbalových soutěžích mnoho dalších úspěchů, vzornou reprezentaci našeho města a hlavně ať volejbal baví je samé, tak jak bavil jejich předchůdce po celou dobu existence tohoto sportu v našem městě.


Zpracoval:  Jan Forejtek na základě zápisů v kronice oddílu